Slovenská asociácia pre rozštepy
Je občianske združenie, ktoré podporuje kvalitnú starostlivosť o deti narodené s rázštepom pery a podnebia a poskytuje podporu ich rodinám
Kontaktovať

Link na reláciu Moja diagnóza: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15340/368684

Vyhlásenie k prijímaniu 2% z daní

Chceli by sme informovať našich darcov 2% z daní o situácii v našom združení - Slovenská asociácia pre rozštepy – SApRO.

Zmenou zákona a podmienok pre prijímanie 2% z daní, na ktoré nebola verejnosť upozornená, sme boli vyradení zo zoznamu prijímateľov 2% / podobne ako mnohé iné organizácie / pre rok 2024, z daní 2023. Keď sme sa o zmenách právnych predpisov dozvedeli, bolo už neskoro na nápravu. Nejedná sa teda o nezaplatenie dane, ako niekedy daňový úrad informuje, pretože občianske združenie je nezisková organizácia a dane neplatí. Momentálne robíme všetko pre to, aby sme nové podmienky splnili a v budúcom roku sa mohli opäť zaradiť do zoznamu prijímateľov 2% z daní.

Mrzí nás táto situácia a veríme, že to chápete a budete našimi priaznivcami aj v ďalších rokoch.

Pracujeme pre toto združenie dobrovoľne, vo voľnom čase a bez nároku na odmenu, aby sme mohli zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a podporu pacientom s rázštepom a inými kraniofaciálnymi anomáliami a ich rodinám.

PhDr. Slavka Zacharová
predsedkyňa združenia


O nás

SApRO je neziskové združenie lekárov a dobrovoľníkov založené členmi rázštepovejporadne v Bratislave. Cieľom SApRO je podporovať kvalitnú starostlivosť o pacientov s rázštepom pery a podnebia a pomáhať im preklenúť ich ťažkosti. SApRO je súčasťou rázštepovej poradne v Bratislave a úzko spolupracuje s organizáciami Úsmev s čiarkou a Smile Train.

O nás

Organizátori

SApRO je tu pre Vás

Adresa

Rázštepová poradňa Kliniky plastickej chirurgie
UNB - Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4823 4805