Vývin reči

 

Vývin reči je u detí s rázštepom veľmi individuálny. Približne štvrtina detí s rázštepom nemá žiadne ťažkosti s rečou, väčšinou sú to deti s nezávažnými rázštepmi pery alebo s malými rázštepmi mäkkého podnebia. Asi polovica detí má problémy s výslovnosťou a asi štvrtina detí má vážnejšie ťažkosti s výslovnosťou alebo rezonanciu (zvýšenou nosovosťou reči) a s funkciou podnebia.

Väčšina detí s rázštepom teda bude potrebovať logopedickú starostlivosť. Tá sa poskytuje v dvoch etapách a formách: 1. raná intervencia vo veku od 0 - 3 rokov a 2. artikulačný nácvik so stimuláciou jazykových schopností vo veku od 3 - 7 rokov, a niekedy sa pokračuje aj počas školského veku.

Čo je obsahom a ako prebieha raná intervencia, si môžete pozrieť tu: link

Čo je obsahom a ako prebieha artikulačný nácvik si môžete pozrieť tu: link

Čo je obsahom a ako prebieha odstraňovanie porúch rezonancie a problémov s funkciou podnebia si môžete pozrieť tu: link

To, či Vaše dieťa bude mať ťažkosti s vývinom reči sa nedá dopredu presne odhadnúť. Ovplyvňuje to veľmi veľa faktorov. Najlepšie preto je, ak je dieťa diagnostikované a sledované čo najskôr – od konca prvého roka, ihneď po operácii podnebia. Ak ale cítite obavy o reč dieťaťa už aj skôr, odporúčame kontaktovať logopédku v rázštepovom centre kedykoľvek po narodení dieťaťa. Takmer všetky ťažkosti s rečou je lepšie podchytiť už v zárodku. V ranom veku sa niektoré oblasti dajú stimuláciou ovplyvňovať oveľa lepšie ako neskoršom veku.

Ak ste ale nemali možnosť absolvovať s vašim dieťaťom ranú diagnostiku a stimuláciu, nevadí. Vo veku od 3 – 7 rokov sa dá aplikovať veľmi účinná artikulačná terapia, v ktorej u väčšiny detí dokážeme úplne napraviť ich reč.

Bližšie informácie si pozrite tu: https://www.recdetisrazstepom.sk