Darujte 2% z dane

Vážení rodičia, milí priatelia,

Pri rázštepovom centre Kliniky plastickej chirurgie v Bratislave bolo založené občianske združenie Slovenská asociácia pre rozštepy - SApRO . Je to dobrovoľná, nepolitická, nezisková organizácia, ktorá pracuje v prospech ľudí s rázštepom pery a (alebo) podnebia a iných kraniofaciálnych anomálií. Asociácia združuje odborníkov i laikov, ktorí majú vzťah k tejto problematike.

Cieľom asociácie je poskytovať podporu pacientom s týmto postihnutím a ich rodinám, prostredníctvom vzdelávacích, poradenských, publikačných, kultúrno-spoločenských aktivít.

Základnými finančnými prostriedkami združenia sú dary, sponzorské a iné príspevky od fyzických alebo právnických osôb.

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť venovať 2% z Vašich daní za rok 2019 na skvalitnenie starostlivosti o deti s rázštepom.

Tlačivá k poukázaniu 2% si môžete stiahnuť tu:

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ako aj zákona 366/1999 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, môžu poukázať 2% z daní nielen fyzické ale aj právnické osoby.

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia pre rozštepy - SApRO
Sídlo: Ružinovská 6, Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo org. ( IČO ): 30850126
IBAN: SK60 1111 0000 0066 2429 5000
SWIFT: UNCRSKBX

Za ochotu ďakujeme.

PhDr. Slavka Zacharová

predsedkyňa združeniaAko sme investovali prostriedky získané z 2% z dane