Prečo má dieťa chodiť do rázštepovej poradne?


 • Rozsiahly medzinárodný výskum liečby detí s rázštepom ukázal, že deti, ktoré dostanú liečbu v transsciplinárnych rázštepových centrách majú lepšie výsledky (zdroje viď pod textom)
 • V Rázštepovej poradni dieťa hneď po narodení vyšetria naraz chirurg, pediater a čeľustný ortopéd a navrhnú čo najoptimálnejšiu a najrýchlejšiu liečbu
 • Chirurg, pediater a čeľustný ortopéd naplánujú dátum prvej operácie
 • Ak je to potrebné, čeľustný ortopéd hneď na prvej poradni (t.j. pár dní po narodení dieťaťa) navrhne špeciálny strojček, ktorým zblíži časti oddialeného ďasna dieťaťa tak, aby chirurg mohol vykonať čo najlepšiu operáciu. Tento strojček sa volá čeľustno-ortopedická príprava.
 • Pediater poradí matke dieťaťa, ako ho má kŕmiť a ako sa majú chrániť pred infekciami horných dýchacích ciest, na ktoré sú tieto deti náchylnejšie.
 • Logopéd zaradí matku a dieťa do ranej logopedickej intervencie (hyperlink) a poradí matke, čo môže robiť, aby sa reč dieťaťa správne vyvíjala. Asi mesiac po operácii podnebia sa vykoná hĺbková diagnostika reči a ak treba, hneď sa začne priama logopedická terapia.
 • Teratológ a genetik poskytnú informácie o tom, prečo rázštep vznikol a aké je riziko, že sa v rodine znova vyskytne  
 • Otorinolaryngológ bude sledovať sluch dieťaťa a poradí rodičom, ako môžu už u malého bábätka sledovať, či dieťa nemá zápaly v strednom uchu a ak to bude potrebné, navrhne potrebnú liečbu.
 • Tím odborníkov poskytne rodičom informácie o rázštepe vo forme poradenstve, letákov a kníh.
 • Rodičia dostanú možnosť vyhľadať podobnú rodinu , ktorej sa narodilo dieťa s rázštepom v mieste ich bydliska, v ich regióne - prostredníctvom tzv. Databázy rodín.
 • Počas ďalších každoročných kontrol v Rázštepovej poradni sa s rodinou stretnú všetci odborníci naraz v jednej ambulancii a tu spolu naplánujú hlavné kroky ďalšej liečby. Každý z odborníkov potom podľa potreby zaháji špecializovanú liečbu dieťaťa. O ďalší rok na každoročnej kontrole v Rázštepovej poradni túto liečbu všetci odborníci spoločne vyhodnotia.
 • Na kontrolách v poradni má rodič príležitosť upozorniť všetkých odborníkov na problém, ak sa vyskytne. 
 • Takýmto prístupom sa predchádza neželaným komplikáciám vo vývine tváre a čeľustí, sluchu, reči a celkového zdravia dieťaťa.
 • Niektoré deti budú potrebovať liečbu a starostlivosť od každého odborníka v poradni. Iné deti budú potrebovať liečbu iba niektorých z nich. Pre všetky deti je však veľmi potrebné, aby každý z odborníkov raz do roka skontroloval stav dieťaťa tak, aby sa dalo vznikajúcim problémom predísť.

Medzinárodný výskum a zdroje:

SHAW W. C., BRATTSTROM V., MOLSTED K., PRAHL-ANDERSEN B., ROBERTS CH. T., SEMB G.: The Eurocleft Study: Intercenter Study of Treatment Outcome in Patients with Complete Cleft Lip and Palate. Part 5: Discussion and Conclusions. Cleft Palate-Craniofacial Journal, January 2005, Vol. 42, No. 1, p. 93 - 101.

BEARN D., MIDINHALL S., MURPHY T., SELL D., SHAW W. C., WILLIAMS A. C., SANDY J. R.: Cleft lip and palate care in United Kingdom – The Clinical Standards Advisory Group Study. Part 4: Outcome, comparisons, training and conclusions. Cleft Palate Craniofacial Journal, Vol. 1, p.: 38 - 43, 2001.

PETERSON-FALZONE S. J., HARDIN-JONES M. A., KARNELL M. P.: Cleft palate speech. St. Louis: Mosby, 2010. ISBN 0-8151-3153-4.