Prečo má dieťa chodiť do rázštepovej poradne?


 • Rozsiahly medzinárodný výskum liečby detí s rázštepom ukázal, že deti, ktoré dostanú liečbu v interdisciplinárnych rázštepových centrách majú lepšie výsledky (zdroje viď pod textom)
 • V Rázštepovej poradni dieťa hneď po narodení vyšetria naraz chirurg, pediater a čeľustný ortopéd a navrhnú čo najoptimálnejšiu a najrýchlejšiu liečbu
 • Chirurg, pediater a čeľustný ortopéd naplánujú dátum prvej operácie
 • Ak je to potrebné, čeľustný ortopéd hneď na prvej poradni (t.j. pár dní po narodení dieťaťa) navrhne špeciálny strojček, ktorým zblíži časti oddialeného ďasna a upraví tvar nosa dieťaťa tak, aby chirurg mohol vykonať čo najlepšiu operáciu. Tento strojček sa volá predoperačná príprava.
 • Pediater poradí matke dieťaťa, ako ho má kŕmiť a ako sa majú chrániť pred infekciami horných dýchacích ciest, na ktoré sú tieto deti náchylnejšie.
 • Logopéd zaradí matku a dieťa do ranej logopedickej intervencie (hyperlink) a poradí matke, čo môže robiť, aby sa reč dieťaťa správne vyvíjala. Asi mesiac po operácii podnebia sa vykoná hĺbková diagnostika reči a ak treba, hneď sa začne priama logopedická terapia.
 • Teratológ a genetik poskytnú informácie o tom, prečo rázštep vznikol a aké je riziko, že sa v rodine znova vyskytne  
 • Otorinolaryngológ bude sledovať sluch dieťaťa a poradí rodičom, ako môžu už u malého bábätka sledovať, či dieťa nemá zápaly v strednom uchu a ak to bude potrebné, navrhne potrebnú liečbu.
 • Tím odborníkov poskytne rodičom informácie o rázštepe vo forme poradenstve, letákov a kníh.
 • Rodičia dostanú možnosť vyhľadať podobnú rodinu , ktorej sa narodilo dieťa s rázštepom v mieste ich bydliska, v ich regióne - prostredníctvom tzv. Databázy rodín.
 • Počas ďalších každoročných kontrol v Rázštepovej poradni sa s rodinou stretnú všetci odborníci naraz v jednej ambulancii a tu spolu naplánujú hlavné kroky ďalšej liečby. Každý z odborníkov potom podľa potreby zaháji špecializovanú liečbu dieťaťa. O ďalší rok na každoročnej kontrole v Rázštepovej poradni túto liečbu všetci odborníci spoločne vyhodnotia.
 • Na kontrolách v poradni má rodič príležitosť upozorniť všetkých odborníkov na problém, ak sa vyskytne. 
 • Takýmto prístupom sa predchádza neželaným komplikáciám vo vývine tváre a čeľustí, sluchu, reči a celkového zdravia dieťaťa.
 • Niektoré deti budú potrebovať liečbu a starostlivosť od každého odborníka v poradni. Iné deti budú potrebovať liečbu iba niektorých z nich. Pre všetky deti je však veľmi potrebné, aby každý z odborníkov raz do roka skontroloval stav dieťaťa tak, aby sa dalo vznikajúcim problémom predísť.

Medzinárodný výskum a zdroje:

SHAW W. C., BRATTSTROM V., MOLSTED K., PRAHL-ANDERSEN B., ROBERTS CH. T., SEMB G.: The Eurocleft Study: Intercenter Study of Treatment Outcome in Patients with Complete Cleft Lip and Palate. Part 5: Discussion and Conclusions. Cleft Palate-Craniofacial Journal, January 2005, Vol. 42, No. 1, p. 93 - 101.

BEARN D., MIDINHALL S., MURPHY T., SELL D., SHAW W. C., WILLIAMS A. C., SANDY J. R.: Cleft lip and palate care in United Kingdom – The Clinical Standards Advisory Group Study. Part 4: Outcome, comparisons, training and conclusions. Cleft Palate Craniofacial Journal, Vol. 1, p.: 38 - 43, 2001.

PETERSON-FALZONE S. J., HARDIN-JONES M. A., KARNELL M. P.: Cleft palate speech. St. Louis: Mosby, 2010. ISBN 0-8151-3153-4.