Kŕmenie dieťaťa

Takmer všetky deti, ktoré majú rázštep na sekundárnom podnebí - teda na podnebí vo vnútri úst - majú problémy s kŕmením. Nie sú to však závažné ťažkosti a dajú sa ľahko vykompenzovať správnou technikou kŕmenia a špeciálnymi fľašami.

Ak má dieťa rázštep iba na pere , pravdepodobne nebude mať vôbec žiadne ťažkosti s kŕmením. Ak sa vám však napriek tomu zdá, že nevie dobre sať mlieko, poraďte sa s lekármi v rázštepovej poradni, pretože dieťa môže mať nediagnostikovaný a nenápadný submukózny (pod sliznicou) rázštep vo vnútri úst.

Deti, ktoré majú rázštep na sekundárnom podnebí, môžu mať pred operáciou počiatočné ťažkosti s kŕmením . Podnebie nie je zrastené a preto nedokáže oddeľovať ústnu dutinu od nosovej a tak dieťa nedokáže vytvoriť v ústach podtlak , prisať sa na bradavku, ani na cumlík fľaše a nevie mlieko sať. Avšak existuje niekoľko dobrých rád, techník a pomôcok , ktoré rodičom pomôžu naučiť sa dieťa kŕmiť. Každé dieťa s akýmkoľvek rozsiahlym rázštepom sa nakoniec bude vedieť nakŕmiť a bude priberať na váhe.

Prirodzené dojčenie

Iba veľmi málo detí s rázštepom na sekundárnom podnebí môže byť dojčených prirodzene materským mliekom z prsníka. Možno sa to podarí u dieťaťa s malým alebo iba naznačeným rázštepom na uvule (na čapíku na konci podnebia) a mäkkom podnebí (tak ako to ukazuje video), ale deti s väčšími rázštepmi to jednoducho nezvládnu. Fyzikálne to nie je možné a tak odporúčame, aby sa rodičia netrápili prirodzeným dojčením. Ak chcete dieťaťu zabezpečiť materské mlieko s jeho všetkými výhodami pre zdravie, odstriekavajte si mlieko a podávajte mu ho zo špeciálnej fľaše a špeciálnou technikou (viď nižšie).

Ak nemáte dosť vlastného materského mlieka, môžete využívať „ mliečne banky" , alebo sa jednoducho zmierte s tým, že vaše bábätko bude piť náhradnú mliečnu výživu - umelé mlieko. Nepredstavuje to žiadne zdravotné riziko. Materské mlieko by síce bolo lepšie, pretože obsahuje matkine protilátky proti chorobám a lepšie chráni vaše dieťa. Má pozitívny účinok aj na rozvoj imunity dieťaťa, ale nedá sa nič robiť. Dieťa mlieko nevie a nebude vedieť sať samé až do operácie podnebia a potrebuje vašu pomoc a iný postup. Teraz je pre dieťa najdôležitejšie to, aby ste sa naučili kŕmiť ho a aby priberalo na váhe.

Špeciálne fľaše a techniky

Deti s rázštepom môžu byť efektívne nakŕmené zo špeciálnych fliaš. Jednou z nich je Habermanova fľaša (volá sa aj Medella; obr. 1). Má dlhý cumlík so špeciálnou dierkou, cez ktorú mlieko ľahšie tečie do úst dieťatka a dá sa cez ňu regulovať rýchlosť prietoku mlieka. Väčšia dĺžka cumlíka slúži na to, aby ho namiesto dieťaťa mohla prstami stláčať mama, nahradí sa tým sací podtlak. Mamám občas chvíľku trvá, kým odhadnú správny rytmus a dávkovanie mliečka do úst dieťaťa, ale chce to len trochu cviku. Fľaša má jednosmerný ventil, ktorý bráni odtekaniu mlieka späť do dolnej časti fľaše a drží mlieko hore v cumlíku. Cumlík fľaše treba počas kŕmenia pritláčať smerom nadol o jazyk dieťaťa a dieťa bude rytmickými pohybmi brady počas sacieho mechanizmu napomáhať vytekaniu mlieka do úst. Niekedy sa odporúča cumlík fľaše pritláčať aj o tú časť podnebia, ktorá nie je poškodená rázštepom, to sa však nedá vždy dobre odhadnúť a tak býva jednoduchšie pritláčať fľašu smerom dole. Takéto kŕmenie podporuje aj sacie reflexy dieťaťa a tie sú základom pre budúce prijímanie potravy. Počas kŕmenia fľašou dieťatku zabezpečíte aj emočný zážitok z blízkosti, z dotykov a z pritúlenia sa k mame, čo je dôležité pre jeho normálny emočný rozvoj a pre pohodu oboch: mamy aj dieťaťa.

Pri kŕmení sa zároveň používa polohovanie dieťatka do polosedu (video) a to tak, aby čo najmenej mlieka uniklo dieťaťu do nosa. Dieťa takmer sedí a tak mlieko vtečie do jeho hrdla gravitáciou. Občas mu trochu mlieka možno vojde do nosa a občas sa možno rozkašle a zakucká, ale to nevadí.

Takéto kŕmenie špeciálnou fľašou a s polohovaním je na odstránenie ťažkostí detí s rázštepom úplne dostačujúce . Nepotrebujú žiadne ďalšie nácviky, terapie a postupy. Ak dieťa nemá iné závažnejšie vývinové ťažkosti (neurologické alebo vrodený syndróm, ktorý komplikuje kŕmenie ústami) neodporúčame kŕmenie nazogastrickou sondou (hadičkou do žalúdka, ktorá sa zavedie cez nos), ani PEG sondou (ktorá sa zavedie priamo do žalúdka cez kožu na bruchu), pretože to ohrozuje normálny rozvoj sacích reflexov a predpokladov pre normálne prijímanie potravy v neskoršom veku (môže sa rozvinúť strach z objektov v ústach, tzv. orálna averzia). Niektorí poradcovia o kŕmení, ktorí nemajú skúsenosti s deťmi s rázštepom vám môžu dať nesprávne rady. Rovnako aj na internete môžete nájsť zavádzajúce informácie. O vývine vášho dieťaťa sa vždy raďte s odborníkmi v rázštepovej poradni. Ak má vaše dieťa aj ďalšie neurologické alebo iné ťažkosti pediater z rázštepovej poradne vám poradí ako ich máte riešiť a navedie vás k ďalším kvalitným odborníkom.

Pediater vám pomôže aj vtedy, ak sa vám zdá, že dieťa často bolieva bruško. Aj deti bez rázštepu mávajú v prvých mesiacoch po narodení tzv. dojčenské koliky. U detí s rázštepom môžu byť o niečo častejšie, pretože dieťa treba častejšie kŕmiť a pri pití prehltne viac vzduchu. Pomôcť môže anti-kolikové dojčenské mlieko alebo niektoré liečivá. Poraďte sa o tom s pediatrom.

Na videu je animácia, v ktorej mama malého dieťaťa s rázštepom  demonštruje ako nakŕmiť dieťa s rázštepom na podnebí. Táto mama dieťa kŕmi z prsníka. U väčšiny detí s rozsiahlymi rázštepmi to ale nie je možné. Video však demonštruje aj niektoré iné užitočné techniky kŕmenia a dozviete sa aj rady o príprave umelého mlieka. Toto video vytvorila organizácia  Smile Train  a slúži rodinám po celom svete. Teda aj rodinám v krajinách, kde je dostupnosť k umelému mlieku obmedzená alebo sú k dispozícii iné formy umelého mlieka (iné mliečne formuly) ako na Slovensku.

 

Video vyrobila medzinárodná organizácia Smile Train a poskytla SApRO povolenie na jeho preklad, používanie a zverejnenie na svojej webovej stránke.

Môžete si však pozrieť aj iné videá. Odporúčame predovšetkým stránku s videami a informáciami Cleft Lip & Palate Association - CLAPA ( https://www.clapa.com/treatment/feeding/ ) a video neziskovej organizácie Spectrum Health Medical Group ( https://www.youtube.com/watch?v=-xUGpcOslsM ). Hoci sú v angličtine, videám čiastočne porozumiete aj vtedy, ak anglicky neviete. Pre rodičov, ktorí nevedia po anglicky pripájame aj preklad videa spoločnosti Spectrum Health Medical Group, stiahnite si ho tu: link

Môžete sa však spoľahnúť aj na to, že rázštepový tím vám poskytne dôkladné poradenstvo a naučí vás techniky kŕmenia a bude monitorovať kŕmenie a priberanie dieťaťa ešte aj po operácii a pri prechode na tuhú stravu.


  Technika kŕmenia z Habermanovej fľaše

 • Zložte fľašu (popis pod obr. X) a naplňte ju mliekom
 • Založte ventil tak, aby mlieko tieklo smerom z fľaše do cumlíka
 • Z cumlíka vytlačte vzduch a nechajte mlieko vtiecť do cumlíka
 • Pred kŕmením si vyskúšajte stláčanie cumlíka, aby ste videli ako rýchlo ním preteká mlieko a ako silno ho máte stláčať. Na začiatok sú najlepšie jemné a krátke stláčania cumlíka
 • Polohujte dieťa do polosedu a trochu nabok na malý vankúš
 • Cumlík fľaše vložte do úst dieťaťa a jemne ho nasmerujte a pritláčajte smerom dolu na jazyk dieťaťa
 • Začnite jemne a rytmicky stláčať cumlík, aby dieťa mohlo začať prehĺtať mlieko
 • Stláčajte vtedy, keď dieťa robí rytmické sacie pohyby ústami. Stlačte cumlík po každých 3 - 4 sacích pohyboch dieťaťa. To umožní dieťaťu prehĺtať mlieko pokojne. Ak mu mlieko vyteká z úst alebo sa zakuckáva, stláčajte menej často.
 • Ak dieťaťu vyteká trochu mlieka cez nos, to nevadí, je to normálne
 • Nechajte dieťa počas pitia oddýchnuť vždy vtedy, keď prestane robiť sacie pohyby alebo keď sa zakuckáva
 • Po chvíli prerušte kŕmenie a nechajte dieťa odgrgnúť v zvislej polohe s hlavičkou na vašom ramene
 • Kŕmte dieťa najviac 20 minút, aby sa príliš neunavilo

 

  Pravidlá kŕmenia detí s rázštepom

 • Kŕmenie nemá byť dlhšie ako 20 minút, aby sa bábätko nevyčerpalo a aby nespálilo všetky kalórie, ktoré dostane z mlieka na samotné kŕmenie. Preto budete možno musieť kŕmiť dieťa častejšie.
 • Dieťa má prijať na každý kilogram svojej hmotnosti cca 120 g mlieka (inými slovami 120 mililitrov) za 24 hodín. Vtedy bude priberať na váhe. To znamená, že bábätko s váhou 3,500 gramov musí za deň vypiť cca 420 mililitrov mlieka (tab. 5). Rodičia musia každý deň spočítať množstvo mlieka prijatého dieťaťom zo všetkých kŕmení počas 24 hodín.
 • Deti s rázštepom sa počas kŕmenia viac nahltajú vzduchu, preto ich treba častejšie nechať odgrgnúť.
 • Každý týždeň treba dieťa vážiť a pozorne monitorovať, či prospieva a priberá na váhe. Mal by to robiť váš pediater.
 • Ak máte problém s technikou kŕmenia, obráťte sa na odborníkov v rázštepovej poradni, pomôžu vám.

Váha dieťaťa a potrebné množstvo vypitého mlieka za 24 hodín

 Váha dieťaťa  Dieťa má za 4 hodín vypiť
2500 gramov 300 gramov/mililitrov
3000 gramov 360 gramov/mililitrov
3500 gramov 420 gramov/mililitrov
4000 gramov 480 gramov/mililitrov
4500 gramov 540 gramov/mililitrov
5000 gramov 600 gramov/mililitrov

Pozn.: Príjem mlieka je u jednotlivých detí individuálny a môže byť mierne odlišný. Dôležité je, koľko mlieka dieťa vypija ze 24 hodín. 


Habermanova fľaša

Snímka obrazovky 2021-01-22 o 11.21.02.png

Na obrázku A a B je Habermanova fľaša, ktorá sa skladá zo 4 častí (A): z mäkkého gumeného cumlíka, samotnej fľaše, závitu a polopriechodného ventilu. Ventil prepúšťa tekutinu len jedným smerom - do cumlíka, a počas kŕmenia bráni tomu, aby mlieko natieklo naspäť do fľaše. V rázštepovej poradni vám pediater ukáže, ako sa fľaša skladá a používa. Gumený cumlík má tri čiarky: ak ho stláčate v mieste, kde je krátka čiarka, cez cumlík potečie málo mlieka; ak stláčate v mieste so stredne dlhou čiarkou, zabezpečíte o trošku väčší prietok mlieka, a v mieste s dlhou čiarkou najsilnejší prietok mlieka.