Čo je to rázštepová poradňa

 

Rázštepová poradňa je ambulancia, v ktorej sa každú stredu stretnú všetci odborníci, ktorí sa starajú o deti s rázštepom a tu vyšetria aj Vaše dieťa.

Rázštepový tím tvoria títo odborníci: plastický chirurg, pediater, čeľustný ortopéd, logopéd, otorinolaryngológ a teratológ. Sú to odborníci, ktorí sa dlhoročne úzko špecializujú najmä na liečbu detí s rázštepom. Majú s ňou veľmi veľa skúseností.

Títo odborníci v Rázštepovej poradni spolu a naraz vyšetria Vaše dieťa, navzájom prediskutujú jednotlivé aspekty liečby a spoločne naplánujú postup liečby tak, aby bola čo najlepšia a najrýchlejšia.

Každé dieťa s rázštepom je iné a liečba nie je vždy rovnaká a jednoduchá. Preto ju musia vykonávať veľmi skúsení odborníci za pomoci tímovej práce a rozhodovania.

Takáto spoločná – transdisciplinárna – liečba je nevyhnutná na to, aby nebola žiadna časť liečby zanedbaná alebo vykonaná neskoro, prípadne nesprávne. Spoločná transdisciplinárna liečba odborníkov chráni Vaše dieťa pred neželanými komplikáciami. Je odporúčaná aj kľúčovými zahraničnými organizáciami ako sú ACPA-CPF, Smile Train a CLAPA.

https://acpa-cpf.org/team-care/standardscat/parameters-of-care/

https://www.smiletrain.org/sites/default/files/CCC_Wheel_One_Pager_English.pdf

https://www.clapa.com/treatment/timeline/