Kto pracuje v rázštepovej poradni?

Rázštepovou poradňou sa môže nazvať iba také pracovisko, kde pracujú títo špecialisti, a to všetci a spolu v jednej ambulancii, pričom raz (alebo viac krát) do roka spoločne a naraz diagnostikujú stav dieťaťa s rázštepom a plánujú jeho liečbu.

V Rázštepovej poradni musia pracovať podľa medzinárodných smerníc ACPA-CPF títo odborníci:

  • Plastický chirurg
  • Čeľustný ortopéd
  • Pediater
  • ORL lekár alebo foniater
  • Logopéd

Ak je to možné, mali by tam byť aj ďalší odborníci a to:

  • Teratológ alebo genetik
  • Psychológ
  • Špecializovaná sestra
  • Výskumní pracovníci

Ide o odborníkov, ktorí sa úzko a dlhodobo špecializujú na problematiku rázštepov. Mali by liečiť aspoň 40 nových pacientov ročne (Eurocleft, 2000), inak nebudú mať dosť skúseností na to, aby vedeli bez ťažkostí naplánovať liečbu v závažných, komplikovaných alebo atypických prípadoch, alebo v kritických obdobiach liečby ani u dieťaťa s bežným rázštepom. Za optimálne sa považuje 1 rázštepové centrum na 5 miliónov obyvateľov. Na Slovensku sa v súčasnosti ročne narodí okolo 70 - 90 detí s rázštepom.

V našej bratislavskej poradni pracujú všetci odborníci vyznačení hrubou kurzívou. Od založenia v roku 1951 sme až donedávna liečili okolo 80 -100 nových pacientov ročne (čo predstavuje takmer všetky deti na Slovensku). To znamená, že naša poradňa má veľmi solídne skúsenosti. Liečime podľa odporúčaných smerníc ACPA.

EUROCLEFT: SHAW W., SEMB G., NELSON P., BRATTSTROÅNM V., ISTED M. K., PRAHL-ANDERSEN, B.: The Eurocleft Project. 1996−2000. Amsterdam: IOS Press, 2000.


Náš tím:

98053fe4-82ca-4368-8569-3fbe820afda7[3].JPG


Poradna2021 (3).JPG