Ciele SApRO

SApRO je občianske združenie rázštepovej poradne v Bratislave.Je tu pre každého, kto chce pomôcť deťom narodeným s rázštepom pery a podnebia. Najmä však pre rodiny a deti, ktoré pomoc potrebujú.

SApRO pre rodičov zdarma poskytuje:

  • informačné letáky o rázštepoch pre postihnuté rodiny (letáky sú preložené zo zdrojov renomovaných zahraničných pracovísk a sesterských organizácií)
  • preklad publikácie pre rodičov "A Parent´s Guide to Cleft Lip and Palate" (v preklade: Narodilo sa vám dieťa s rázštepom pery a podnebia?) - vybrané časti zdarma poskytuje rodičom detí s rázštepom
  • databázu rodín detí s rázštepom
  • ďalšie kontakty a informácie pre rodičov detí s rázštepom
  • informuje iných odborníkov o nevyhnutnosti liečby detí s rázštepom v Rázštepovom centre

SApRO združuje lekárov a iných špecialistov so zameraním na rázštepy pery a podnebia, pacientov s rázštepmi pery a podnebia a ich rodiny a takisto akékoľvek iné osoby, ktoré majú o združenie záujem.

SApRO bojuje za práva a finančné výhody pre pacientov s rázštepom. SApRO opakovane oslovuje Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne so žiadosťou o preplácanie cestovných nákladov ku liečbe pre pacientov s rázštepom.

SApRO zároveň hľadá spolupracovníkov na rozvoj svojich aktivít, avšak najmä na pomoc pri obhajovaní potrieb detí s rázštepom.

SApRO je registrované v medzinárodnej sieti podobných organizácií prostredníctvom projektov Eurocran, Eurocleft a Smile Train a participuje na týchto projektoch.