Ordinačné hodiny rázštepovej poradne

 

Ordinačné hodiny:

Každú stredu od 9:00 do 11:00 hod.
(s výnimkou školských prázdnin)

Adresa:

Rázštepová poradňa Kliniky plastickej chirurgie
UNB - Ružinov
Poliklinická časť nemocnice, suterén, č. dverí 022
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02/48234805