Vývin zubov

 

Dieťa s rázštepom má v čeľustiach zárodky zubov. V mieste rázštepu môžu byť tvar či poloha zubov zmenené, niekedy chýba zárodok bočného rezáku, alebo sú naopak prítomné nadpočetné zuby.

Pri každoročnej návšteve v rázštepovej poradni kontroluje čeľustný ortopéd u každého dieťaťa vývoj chrupu, tvar zuboradí a vzájomný vzťah čeľustí. Nepravidelnosti jednotlivých zubov v mliečnom chrupe si väčšinou nevyžadujú liečbu strojčekom, ale už v predškolskom veku je v niektorých prípadoch vhodný zásah čeľustného ortopéda, ak je prítomný nejaký zlozvyk deformujúci zuby, alebo má dieťa nesprávny zhryz.

Po výmene mliečnych rezákov je u niektorých detí potrebné pripraviť horné zuboradie strojčekom na vloženie kosteného štepu do miesta rázštepu. Podmienkou úspešnej liečby strojčekom je zdravý nepoškodený chrup, a to aj mliečny.

Po výmene mliečnych stoličiek je možná komplexná ortodontická liečba, ktorej cieľom je plná estetická aj funkčná rehabilitácia chrupu. Používame pri nej širokú škálu strojčekov, väčšinou fixných, niekedy snímateľných či dlahových. Opäť je základnou podmienkou úspešnej liečby zdravý dobre ošetrený chrup. Aj veľmi krivé zuby vieme dnes vyrovnať a každý pacient môže mať nakoniec pekný úsmev.

Pri výraznom nesúlade vo veľkosti čeľustí a nesprávnom zhryze môže byť účinným riešením úprava medzičeľustných vzťahov operáciou čeľustí po ukončení rastu.

Starostlivosť o chrup u detí s rázštepom je rovnaká ako u ostatných detí. Po prerezaní prvého zúbka je potrebné začať s pravidelným umývaním mäkkou kefkou a čistou vodou ráno aj večer. Umývanie chrupu sa musí stať pravidelnou súčasťou každodennej hygieny. Súčasne sú potrebné od prvého roku života kontroly u zubného lekára v mieste bydliska a ošetrovanie všetkých kazov v samom začiatku, a to aj na mliečnych zuboch. Poškodenie zubov kazmi a predčasná strata mliečnych zubov môže mať za následok zlyhanie potrebnej ortodontickej liečby vo vhodnom veku a v konečnom dôsledku dokonca potrebu operácie čeľustí

Snímka obrazovky 2021-11-10 o 12.55.18.png

Pred liečbou

Snímka obrazovky 2021-11-10 o 12.56.01.png


Počas liečby fixným aparátom