Prenatálne poradenstvo

 

Pre rodičov, ktorí vedia, že sa im narodí dieťa s rázštepom, poskytujeme prenatálne poradenstvo o liečbe a vývine dieťaťa. Ešte pred tým než sa vám dieťa narodí, môžete s odborníkmi z rázštepovej poradne prediskutovať akékoľvek otázky, ktoré vás zaujímajú.

Na poradenstvo môžete prísť osobne, alebo sa dá vykonať aj dištančne cez aplikácie Whatsapp alebo Zoom.

Ak máte o poradenstvo záujem pošlite email na: oravkinova.zuzana@icloud.com