Prenatálne poradenstvo

 

Pre rodičov, ktorí vedia, že sa im narodí dieťa s rázštepom, poskytujeme prenatálne poradenstvo o liečbe a vývine dieťaťa. Ešte pred tým než sa vám dieťa narodí, môžete s odborníkmi z rázštepovej poradne prediskutovať akékoľvek otázky, ktoré vás zaujímajú.

Na poradenstvo môžete prísť osobne, alebo sa dá vykonať aj dištančne cez aplikácie Whatsapp alebo Zoom.

Ak máte o poradenstvo záujem pošlite email na: oravkinova.zuzana@icloud.com

Pozrite si fotografie pred a po operácii.

Dieťa 1

Pred:
 Po:
BB01.jpg BB03.jpg

Dieťa 2

 Pred: Po:Po 2 rokoch:
P01.jpg
P02.jpg
P04.jpg