Kedy má dieťa prísť do rázštepovej poradne?


  • Každé dieťa, ktoré sa narodí s rázštepom pery alebo podnebia by sa v prvých dňoch po narodení malo dostaviť do Rázštepovej poradne.
  • Lekár tých detí, ktoré sa nedostavia do Rázštepovej poradne v Bratislave, ale vyhľadajú iné pracovisko, musí poslať hlásenie o novorodencovi s rázštepom do Bratislavy - do Centrálneho registra detí s rázštepom. Hlásenie si môžete stiahnuť tu.
  • Prvé vyšetrenie v rázštepovej poradni ihneď po narodení je pre dieťa veľmi dôležité. Lekári určia, či dieťa ihneď nepotrebuje čeľustno-ortopedickú prípravu pred prvou operáciou: dieťa možno dostane špeciálny strojček tak, aby sa čeľusť pripravila na operáciu. Bez takejto prípravy môže byť vývin čeľustí a tváre dieťaťa menej priaznivý a operácia môže byť zložitejšia.
  • Staršie deti zvyčajne navštevujú Rázštepovú poradňu 1 krát do roka až do veku 18 rokov.
  • Jednotliví odborníci si potom berú dieťa do svojej špecializovanej liečby (napríklad logopedickej) a intenzívne ju poskytujú tak dlho a tak často, ako je treba (napríklad 2x do týždňa po dobu 2 rokov).
  • Do Rázštepovej poradne však môže dieťa s rodičom prísť kedykoľvek, ak má nečakané ťažkosti.
  • Do Rázštepovej poradne môže kedykoľvek poslať aj iný špecialista akékoľvek dieťa, u ktorého je podozrenie, že by mohlo mať doteraz nediagnostikovaný rázštep (napr. submukózny alebo okultný rázštep u starších detí alebo u detí s vrodeným syndrómom).
  • Deti s rázštepom pery a podnebia by mali dostať interdisciplinárnu liečbu v Rázštepových poradniach. Tu liečia dieťa viacerí špecialisti z rôznych odborov "pod jednou strechou a v jednej ambulancii" - a teda diagnostikujú dieťa a plánujú liečbu vždy spolu a naraz. Medzinárodný vedecký výskum ukázal, že iba takáto liečba je pre dieťa bezpečná a ochráni ho pred viacerými vývinovými rizikami a komplikáciami v liečbe.