Odstraňovanie porúch rezonancie a problémov s funkciou podnebia

 

Niektoré deti s rázštepom bohužiaľ môžu mať nedostatočne funkčné podnebie aj po prvej operácii. Stáva sa to u približne 10-20% detí, väčšinou u tých, ktoré majú rázštep veľmi veľký. Tieto deti potom môžu mať nosové zafarbenie reči (nosovú rezonanciu) a vo vážnejších prípadoch nevedia vytvoriť v ústach tlak vzduchu a vyslovovať väčšinu hlások.

Správne fungujúce podnebie oddeľuje ústnu od nosovej dutiny (obrázok) a zabraňuje, aby dieťaťu unikala do nosa tekutina počas pitia a jedenia, a vzduch počas reči. Ak sa v prvej operácii nepodarí zrekonštruovať tkanivá úplne, môže sa stať, že podnebie bude trochu krátke alebo málo pohyblivé, alebo na podnebí ostane otvor (obrázok - časť B).

Funkčné a nefunkčné podnebie a velofaryngálny mechanizmus

Snímka obrazovky 2021-01-27 o 15.42.26.png

Niektoré deti majú vážne ťažkosti s funkciou podnebia (odborne s funkciou velofaryngálneho mechanizmu, skratka VFM) a na to, aby sa naučili normálne rozprávať, budú potrebovať ešte jednu operáciu (odborne: faryngálny lalok alebo inú faryngoplastiku).

Iné deti majú iba hraničné ťažkosti a vyslovovať hlásky sa naučia správne, ale ostane im trochu nosové zafarbenie reči a hlásky môžu byť o niečo menej zreteľné. Aj týmto deťom pomôže druhá operácia. Niekedy sa však rodičia, logopédky a lekári rozhodnú, že ťažkosti dieťaťa sú veľmi nenápadné a operáciu netreba.

To, či má vaše dieťa nefunkčný velofaryngálny mechanizmus, zistí vaša logopédka diagnostikou alebo počas stimulácie výslovnosti tzv. diagnostickou terapiou. Potom sa spolu s chirurgom a pediatrom v rázštepovej poradni rozhodnete, či treba a či chcete, aby vaše dieťa podstúpilo ďalšiu operáciu. Tá býva veľmi úspešná a reč dieťaťa napraví.

Logopedické cvičenia na ovplyvňovanie týchto ťažkostí (nosovosti reči, slabého tlaku hlások, úniku vzduchu do nosa) sú vo väčšine prípadov úplne neúčinné. Kedysi sa aplikovali posilňovacie cvičenia podnebia (fúkaním, masážami a inou stimuláciou), ale dnes sa to už neodporúča. Najlepším „tréningom" podnebia je reč a nácvik správnej výslovnosti. Ak to nepomôže, potom je tu veľmi účinná druhá operácia podnebia (odborne sekundárny zákrok vo velo-faryngálnom mechanizme - skratka VFM; faryngálny lalok - skratka FL, faryngoplastika, alebo re-palatoplastika).

Pre rodičov je dôležité vedieť, že iba niektoré ťažkosti s rečou napraví operácia podnebia: iba nosové zafarbenie reči a slabý tlak hlások. Ak už vaše dieťa má nesprávne výslovnostné návyky, tie sa operáciou napraviť nedajú, tu treba artikulačný nácvik.

O správnom postupe vám poradia logopédka, chirurg a pediater z rázštepovej poradne.