Artikulačný nácvik

Terapia u detí s rázštepom v predškolskom veku je zvyčajne zameraná na výslovnosť - artikuláciu, pretože tieto deti majú ťažkosti najmä v tejto oblasti. Niektoré deti však budú potrebovať aj iné typy terapie, napr. rozvíjanie jazykových schopností, fonologického uvedomovania, odstraňovanie zajakavosti a pod. O týchto typoch terapie vás poinformuje vaša logopedička.

Artikulačný nácvik u detí s rázštepom je nácvikom novej výslovnosti, učením dieťaťa produkovať nové hlásky, ktoré tvoriť nevie. Svojou podstatou je to najmä motorické učenie, v ktorom u dieťaťa budujeme nové neuro-motorické návyky. Preto tento nácvik vyžaduje dostatočný čas a intenzitu.

Niektoré deti s rázštepom nevedia tvoriť len 1 alebo iba pár hlások, napr. R a sykavky. U týchto detí môže nácvik trvať krátko, cca 4 - 12 mesiacov. Mnohé deti s rázštepom však majú rozsiahlejšie ťažkosti a môžu nesprávne tvoriť takmer všetky spoluhlásky (teda aj P, B, F, V, T, D, N, sykavky, L, R). Vtedy treba očakávať, že nácvik bude trvať dlhšie.

Deti s rázštepom často tvoria aj tzv. kompenzačné a palatálne zvuky, ako náhrady za hlásky, ktoré nevedia tvoriť správne. Tieto náhrady majú veľmi pevne ukotvené v reči, pretože vznikli v ranom veku, často už v džavotaní. Na to, aby sa v logopedickej terapii dali odstrániť treba viac času a dobrú spoluprácu s rodičmi. Ak má byť terapia úspešná, dieťa musí chodiť na terapiu pravidelne a často, rodičia musia s dieťaťom doma denne vykonávať logopédkou navrhnuté stimulačné cvičenia.

Cieľom artikulačného nácviku je, aby dieťa nastúpilo do školy s normálnou rečou. U mnohých detí sa to podarí, najmä u tých, kde je s rodinou dobrá spolupráca. Rodič tu má nezastupiteľnú úlohu a môže dieťaťu pomôcť prekonať jeho ťažkosti a vybudovať správnu reč a výslovnosť na celý život.

Ak má vaše dieťa ťažkosti s výslovnosťou, objednajte sa na logopédiu.