Raná logopedická intervencia pre deti s rázštepom

 

V logopedickej ambulancii našej Rázštepovej poradne ponúkame aj ranú logopedickú stimuláciu vývinu reči dieťaťa vo veku od 0 -3 rokov. Ide o preventívny program stimulácie, ktorý umožňuje predchádzať nesprávnemu vývinu reči a zamedziť rozvoju symptómov poruchy reči.

Symptómy poruchy reči - palatolálie - sa u detí s rázštepom formujú už počas obdobia džavotania a ranou intervenciou je tomu možné zabrániť, alebo symptómy výrazne obmedziť.

Program ranej intervencie zahŕňa:

 1. poradenstvo v prvom týždni života
 2. informácie o vývine a liečbe dieťaťa s rázštepom  (letáky, písomné materiály, videá, poradenstvo)
 3. informácie o normálnom vývine reči a o vývine reči detí s rázštepom (letáky, písomné materiály, videá, poradenstvo)
 4. Priama logopedická terapia v ambulancii, väčšinou od 9 - 12 mesiaca , teda po operácii podnebia, a ak treba aj skôr:
     a. diagnostika vývinu reči dieťaťa
     b. stimulácia reči dieťaťa prostredníctvom mamy: logopédka naučí mamu používať  stimulačné stratégie a metódy tak, aby sa reč dieťaťa vyvíjala správnym smerom. Mama sa naučí rozpoznávať symptómy poruchy reči a potláčať ich rozvoj.
     c. diagnostika funkcie podnebia: podľa toho, ako sa bude vyvíjať reč, logopédka určí, či podnebie dieťaťa funguje po operácii dostatočne dobre a či dieťa nepotrebuje ďalšiu operáciu
 5. Pre deti zďaleka ponúkame aj dištančnú formu diagnostiky: rodiča môžu logopédke poslať videá s rečou dieťaťa a logopédka zdiagnostikuje, či je dieťa v riziku rozvoja poruchy reči. 
 6. Pre deti zďaleka ponúkame aj čiastočne dištančnú terapiu: kombinácia návštev v ambulancii s prácou cez videá od rodičov.

Formu a termín terapie si dohodnite priamo s logopédkami z Rázštepovej poradne telefonicky, mailom alebo priamo v poradni.

Starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Stiahnite si leták o ranej intervencii tu