Prečo má dieťa chodiť do
Rozštepovej poradne?

 • Výskum liečby detí s rozštepom na celom svete ukázal, že deti, ktoré dostali liečbu v multidisciplinárnych centrách majú lepšie výsledky liečby.
 • Hneď po narodení dieťaťa ho vyšetria naraz chirurg, pediater a čeľustný ortopéd v Rozštepovej poradni a navrhnú čo najlepšiu liečbu
 • Chirurg, pediater a čeľustný ortopéd naplánujú dátum prvej operácie
 • Ak je to potrebné, čeľustný ortopéd hneď na prvej poradni (t.j. pár dní po narodení dieťaťa) pripraví špeciálny strojček pre dieťa, ktorým zblíži časti oddialeného ďasna tak, aby chirurg mohol vykonať, čo najlepšiu operáciu. Tento strojček sa volá - čeľustno-ortopedická príprava.
 • Pediater poradí matke dieťaťa, ako ho má kŕmiť a ako sa majú chrániť pred infekciami horných dýchacích ciest, na ktoré sú tieto deti náchylnejšie.
 • Logopéd zaradí matku a dieťa do tzv. preventívnej ranej intervencie a poradí matke, čo môže robiť, aby sa reč dieťaťa správne vyvíjala už pred operáciou podnebia (hneď po narodení dieťaťa - v prvom roku života dieťaťa)
 • Teratológ a genetik poskytnú informácie o tom, prečo rozštep vznikol a aké je riziko, že sa v rodine znova vyskytne
 • Foniater bude sledovať sluch dieťaťa a poradí rodičom, ako môžu už u malého bábätka sledovať, či dieťa nemá zápal v strednom uchu a ak to bude potrebné, navrhne liečbu.
 • Tím odborníkov poskytne rodičom informácie o rozštepe vo forme prednášok, letákov a diskusie na Klube pre deti s rozštepom.
 • Rodičia dostanú možnosť vyhľadať podobnú rodinu, ktorej sa narodilo dieťa s rozštepom v mieste ich bydliska v ich regióne - prostredníctvom tzv. Databázy rodín.
 • Počas ďalších každoročných kontrol v Rozštepovej poradni sa s rodinou stretnú všetci odborníci naraz v jednej ambulancii a tu spolu naplánujú hlavné kroky ďalšej liečby. Každý z odborníkov potom podľa potreby zaháji liečbu dieťaťa. O rok na ďalšej kontrole v Rozštepovej poradni túto liečbu všetci odborníci spolu vyhodnotia.
 • Na kontrolách v poradni má rodič príležitosť upozorniť všetkých odborníkov na problém, ak sa vyskytne.
 • Takýmto prístupom sa predchádza neželaným komplikáciám vo vývine tváre a čeľustí, sluchu, reči a celkového zdravia dieťaťa.
 • Niektoré deti budú potrebovať liečbu a starostlivosť od každého odborníka v poradni. Iné deti budú potrebovať liečbu iba niektorých z nich. Pre všetky deti je však veľmi potrebné, aby každý z odborníkov raz do roka skontroloval stav dieťaťa tak, aby sa dalo vznikajúcim problémom predísť.