Kontakty organizátorov

Slávka Zacharová predseda:
PhDr. Slávka Zacharová

klinická logopédka
pracuje v Rozštepovej poradni a v logopedickej ambulancii
tel.: 02/48234729
email: poradna@rozstepy.sk
Zuzana Oravkinová organizačný
referent
:
PhDr. Zuzana Oravkinová

klinická logopédka
pracuje v Rozštepovej poradni a v logopedickej ambulancii
tel.: 02/48234729
email: poradna@rozstepy.sk
Jozef Fedeleš čestný predseda:
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc.

prednosta Kliniky plastickej chirurgie
pracuje na Klinike plastickej chirurgie a v Rozštepovej poradni
tel.: 02/48234130
email: poradna@rozstepy.sk
Irena Klímová
MUDr. Irena Klímová

čeľustný ortopéd
pracuje v Rozštepovej poradni a v čeľustno-ortopedickej ambulancii
tel.: 02/55575163
email: poradna@rozstepy.sk
Dagmar Fekiačová
MUDr. Dagmar Fekiačová

pediater
pracuje v Rozštepovej poradni a na Klinike plastickej chirurgie
tel.: 02/48234651
email: poradna@rozstepy.sk
Daniela Kroupová
MUDr. Daniela Kroupová

čeľustný ortopéd
pracuje v Rozštepovej poradni a v čeľustno-ortopedickej ambulancii
tel.: 02/43425329
email: kroupovadaniela@azet.sk
Erika Krátka
MUDr. Erika Krátka

foniater
pracuje v Rozštepovej poradni a vo foniatrickej ambulancii
tel.: 02/48234730
email: poradna@rozstepy.sk
Július Hájek
MUDr. Július Hájek

plastický chirurg
pracuje na Klinike plastickej chirurgie
tel.: 02/48234611
email: poradna@rozstepy.sk
Eva Dzurillová
MUDr. Eva Dzurillová

pediater
pracuje v Rozštepovej poradni a na Klinike plastickej chirurgie
tel.: 02/48234651
email: poradna@rozstepy.sk
Jozef Fedeleš
MUDr. Jozef Fedeleš, PhD.

plastický chirurg
email: poradna@rozstepy.sk
Anna Steinerová
Mgr. Anna Steinerová

psychológ
pracuje v Rozštepovej poradni a v Slovenskej asociácii pre rozštepy vykonáva psychologickú diagnostiku a poradenstvo pre pacientov s rozštepom
tel.: 0908951380
email: ana.steinerova@gmail.com
Alica Martišková
Alica Martišková

detská sestra
pracuje v Rozštepovej poradni
tel.: 02/48234805
email: poradna@rozstepy.sk
Viera Okšová
Viera Okšová

zdravotná sestra
pracuje v Rozštepovej poradni a vo foniatrickej ambulancii
Jozef Janovič
Doc. MUDr. Jozef Janovič, CSc.

plastický chirurg - zakladajúci člen SApRO
✝ 3.11.2005