Kto pracuje v Rozštepovej poradni?

  • Plastický chirurg
  • Čeľustný ortopéd
  • Pediater
  • Foniater
  • Klinický logopéd
  • Teratológ
Všetci sa dlhodobo a úzko špecializujú na problematiku rozštepov. Liečia približne 1440 pacientov s rozštepom.