Klub rodín detí s rozštepom


Vzhľadom na malý záujem sme zrušili pravidelné schôdzky Klubu rodín s odbornými prednáškami.
Ak máte záujem vypočuť si niektorú prednášku na konkrétnu tému, kontaktujte Mgr. Slávku Zacharovú na tel. čísle 02/48234729, alebo e-mailom na adrese poradna-at-rozstepy.sk