Kedy má dieťa prísť do
Rozštepovej poradne?

 • Každé dieťa, ktoré sa narodí s rozštepom pery alebo podnebia by sa v prvých dňoch po narodení malo dostaviť do Rozštepovej poradne.
 • Lekár tých detí, ktoré sa nedostavia do Rozštepovej poradne v Bratislave, ale vyhľadajú inú Rozštepovú poradňu, musí poslať hlásenie o novorodencovi s rozštepom do Bratislavy - do
  Centrálneho registra detí s rozštepom
  .
 • Prvé vyšetrenie v rozštepovej poradni ihneď po narodení je pre dieťa veľmi dôležité. Lekári určia, či dieťa ihneď nepotrebuje čeľustno-ortopedickú prípravu pred prvou operáciou: dieťa možno dostane špeciálny strojček tak, aby sa čeľusť pripravila na operáciu. Bez takejto prípravy môže byť vývin čeľustí a tváre dieťaťa menej priaznivý.
 • Staršie deti zvyčajne navštevujú Rozšetpovú poradňu 1 krát do roka až do veku 18 rokov.
 • Do Rozštepovej poradne však môže dieťa s rodičom prísť kedykoľvek, ak má nečakané ťažkosti.
 • Do rozštepovej poradne môže kedykoľvek poslať iný špecialista akékoľvek dieťa, u ktorého je podozrenie, že by mohlo mať rozštep pery alebo podnebia.
 • Deti s rozštepom pery a podnebia by mali dostať multidisciplinárnu liečbu v Rozštepových poradniach. Tu liečia dieťa viacerí špecialisti z rôznych odborov "pod jednou strechou" - a teda plánujú liečbu vždy spolu a naraz. Medzinárodný vedecký výskum ukázal, že iba takáto liečba je pre dieťa bezpečná a ochráni ho pred viacerými vývinovými rizikami.