Zoznam odborných prednášok

  1. Kŕmenie bábätka s rozštepom.
  2. Čo je to rozštep pery a podnebia?
  3. Tímový prístup pre komplexný problém.
  4. Chirurgické úpravy rozštepu.
  5. Rozštep a reč.
  6. Problémy so sluchom a čo sa s nimi dá robiť.
  7. Rázštep a vývin zubov.
  8. Môže sa to stať znova? Dedičnosť rázštepov.
  9. Pohľad do zrkadla: psycho-sociálne dôsledky rázštepu.