Ciele SApRO

SApRO zdarma poskytuje:
  • informačné letáky o rozštepoch pre postihnuté rodiny (letáky sú preložené zo zdrojov renomovaných zahraničných pracovísk a sesterských organizácií)
  • preklad publikácie pre rodičov "A Parent´s Guide to Cleft Lip and Palate" (v preklade: Narodilo sa vám dieťa s rozštepom pery a podnebia?) - vybrané časti zdarma poskytuje rodičom detí s rozštepom
  • databázu rodín detí s rozštepom
  • ďalšie kontakty a informácie pre rodičov detí s rozštepom
  • informuje iných odborníkov o nevyhnutnosti liečby detí s rozštepom v Rozštepovom centre
SApRO združuje lekárov a iných špecialistov so zameraním na rozštepy pery/podnebia, pacientov s rozštepmi pery/podnebia a ich rodiny a takisto akékoľvek iné osoby, ktoré majú o združenie záujem.

SApRO bojuje za práva a finančné výhody pre pacientov s rozštepom. SApRO opakovane oslovuje Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne so žiadosťou o preplácanie cestovných nákladov ku liečbe pre pacientov s rozštepom.

SApRO zároveň hľadá spolupracovníkov na rozvoj svojich aktivít, avšak najmä na pomoc pri obhajovaní potrieb detí s rozštepom.

SApRO je registrované v medzinárodnej sieti podobných organizácií prostredníctvom projektov Eurocran a Eurocleft a participuje na týchto projektoch.