SApRO

Slovenská asociácia pre rozštepy

"Podporuje kvalitnú starostlivosť o deti narodené s rozštepom pery a podnebia a poskytuje emocionálnu podporu ich rodinám."
Obal Slovenské pedagogické nakladateľstvo
vydalo publikáciu PhDr. Zuzany Oravkinovej:
Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia.
Publikáciu si môžete objednať na www.sal.sk


V rázštepovej poradni bratislavského rázštepového centra si môžete zakúpiť publikáciu:
Kniha pre rodičov detí s rázštepom pery a podnebia autorov Moller, Star a Johnson
v slovenskom preklade PhDr. Zuzany Oravkinovej.

Z technických príčin neposielame knihy poštou.
Rozštepová poradňa Kliniky plastickej chirurgie UN Ba - Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, tel: 02/48234805